Nieuws: Geen kittens beschikbaar op dit moment.
News: No kittens available at this moment.

Show uitleg

Wat betekenen alle termen en klassen en wat is er nodig voor een titel. Hieronder staat alles uitgelegd volgens de regels zoals deze bij de B.F.R.V. gelden.

JEUGDKLASSE 3-6 MAAND
Voor katten (ook kastraten) die op de dag van de show ouder dan 3 doch jonger dan 6 maanden zijn. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan Uitmuntend 1 worden toegekend.

JEUGDKLASSE 6-9 MAAND
Voor katten (ook kastraten) die op de dag van de show ouder dan 6 doch jonger dan 9 maanden zijn. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan Uitmuntend 1 worden toegekend.

KAMPIOENSKLASSE - CAC / PREMIORKLASSE - CAP (kastraten)
Voor alle katten die op de dag van de show minstens 9 maanden oud zijn en waarvan de kampioenstatus erkend is. Deze titels moeten 3 maal behaald worden bij 3 verschillende keurmeesters.

INTERNATIONAAL KAMPIOENSKLASSE - CACIB / INT PREMIORSKLASSE - CAPIB (kastraten)
Voor alle katten die 3 x CAC of CAP hebben behaald en zich dus kampioen of premior kunnen benoemen. 3 CACIB of CAPIB zijn nodig bij 2 verschillende keurmeesters, waarvan 1 in buitenland. Parallelsysteem: 4x CACIB of CAPIB bij 3 verschillende keurmeesters. Vrije keuze van club.

GROOT INTERNATIONAAL KAMPIOENSKLASSE - CAGCI / GROOT INTERNATIONAAL PREMIORKLASSE - CAGPI (kastraten)
Voor alle katten die bovengenoemde titels mogen dragen. 3 CAGCI of CAGPI moeten worden behaald bij 3 verschillende keurmeesters in 2 verschillende landen. Parallelsysteem: 4x CAGCI of CAGPI bij 3 verschillende keurmeesters. Vrije keuze van club.

EUROPEES KAMPIOEN - CACE / EUROPEES PREMIOR - CAPE (kastraten)
Voor alle katten die aan de vorige voorwaarden hebben voldaan. 3 CACE of CAPE moeten worden behaald bij 3 verschillende keurmeesters in 3 verschillende landen. Parallelsysteem: 4 x CACE of CAPE bij 3 verschillende keurmeesters. Vrije keuze van club.

GROOT EUROPEES KAMPIOEN - CAGCE / GROOT EUROPEES PREMIOR - CAGPE (kastaten)
Voor alle katten die de hierboven voorwaarden hebben voldaan. 4 CAGCE of CAGPE zijn nodig bij 4 verschillende keurmeesters in 4 verschillende landen. Parallelsysteem: 5 x CAGCE of CAGPE bij 4 verschillende keurmeesters. Vrije keuze van club.

WERELDKAMPIOEN - CACM / WERELDPREMIOR - CAPM (kastraten)
Voor al onze lievelingen die zo ver zijn geraakt. 3 CACM of CAPM moeten worden behaald bij 3 verschillende keurmeesters in 3 verschillende landen waarvan eentje in een ander continent. Parallelsysteem: 5 x CACM of CAPM bij 5 verschillende keurmeesters. WAARVAN DEZE KEER 1 BEHAALD OP EEN SHOW VAN B.F.R.V.

EREKLASSE :
Alleen voor katten die minimum de titel Europees Kampioen/Premior bezitten. In deze klasse krijgt nr.1 de titel “Beste Ereklasse”, mits de keurmeester de kat dit toekent. Er wordt geen onderscheid gemaakt in kleur of geslacht. Deze katten komen niet in aanmerking voor BIV of BIS.


Prijzen:

BEST IN VARIETEIT (BIV):
Een prijs die kan uitgereikt worden aan het beste exemplaar van hetzelfde ras + vachtkleur. Er dienen minimaal 3 exemplaren van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur aanwezig te zijn op de show.

SPECIALE PRIJS (SP):
Een prijs die kan uitgereikt worden aan een uitzonderlijk goede kat die in een ras en vachtkleurklasse zit waarvan onvoldoende exemplaren op de show aanwezig zijn om voor een BIV in aanmerking te komen.

BEST IN SHOW (BIS):
Uit de beste katten die door de keurmeester worden voorgedragen wordt een BIS gekozen. Deze worden voorgedragen in de onderverdeelde groep eigen aan de B.F.R.V.

BEST OF BEST (BOB):
Deze wordt gegeven aan ieder eigen in hun groep die BIS zijn geworden.

BEST OVER ALL (BOA):
Deze wordt gekozen uit de BOB verkozenen. 1 jeugd - 1 volwassen - 1 special

BEST GENERAL:
Deze kat wordt gekozen uit alle BOA

In sommige shows geld dat de BOA niet onderverdeeld wordt en wat hierboven dus de Best General wordt genoemd is dan de BOA.Home of the 1st Dutch Nebelung Worldchampion!
Thuis van de 1e Nederlandse Nebelung Wereldkampioen!